När du använder SaveLend Fast omfattas ditt kapital av ett inbyggt kapitalskydd. Det betyder att även om SaveLend mot förmodan skulle hamna på obestånd så är ditt sparande inte förbrukat. Med SaveLend Fast investeras nämligen dina pengar i en rad olika lån hos flera olika låntagare, och det är dig och inte SaveLend som låntagarna är skyldiga att betala tillbaka pengarna till. Oavsett vad som händer med SaveLend har du som investerare alltså rätt att få återbetalningar och ränta som vanligt från låntagarna. Ditt kapital räknas aldrig som en tillgång för SaveLend och riskerar därmed inte att ingå i konkursboet om SaveLend skulle gå i konkurs. Detta innebär också att det hos oss inte finns någon övre gräns på 1 050 000 kronor för kapitalskyddet, som det gör för konton med statlig insättningsgaranti.

Varför erbjuder inte SaveLend statlig insättningsgaranti?

Bara konton hos kreditinstitut (d.v.s. banker och kreditmarknadsbolag) omfattas av den statliga insättningsgarantin. Eftersom SaveLend inte är en bank eller ett kreditmarknadsbolag är det tyvärr omöjligt för oss att erbjuda statlig insättningsgaranti.

Detta innebär dock inte att ditt kapital är osäkert hos SaveLend utan modellen har ett inbyggt kapitalskydd.

Pengar hos SaveLend skyddas olika beroende på om kapitalet är investerat eller inte: 

Icke-investerat kapital

Eftersom SaveLend är ett betalningsinstitut måste vi enligt lag alltid skydda investerarnas pengar genom att hålla dem på ett särskilt konto, helt separerat från SaveLends verksamhet. Vi har ingen rätt till kapitalet även om vi skulle hamna på obestånd. Detta gäller alltså om du exempelvis stoppat in pengar på plattformen men ännu inte valt hur de ska investeras, eller om fasträntekontot ännu inte aktiverats.

Investerat kapital

När du börjar använda SaveLends sparplattform så investeras pengarna automatiskt åt dig som kund. Detta gäller även när du använder fasträntekontot. När pengarna väl är investerade är de skyddade på så vis att du (och inte SaveLend) har en direkt rätt till dina pengar gentemot den person eller det bolag som pengarna investerats hos, då avtalet för utlåningen är skrivet mellan långivare och låntagare. Om SaveLend går i konkurs påverkas inte den rätten över huvud taget. Ditt kapital räknas aldrig som en tillgång för SaveLend och riskerar därmed inte att ingå i konkursboet om SaveLend skulle gå i konkurs.

Värt att nämna i detta är också att SaveLend har funnits i tio år, och vi under dessa år vi existerat haft en snittavkastning per år på 7 % eller mer, vilket innebär att vi har en bra grund för att kunna erbjuda denna produkt. SaveLend står även under Finansinspektionens tillsyn genom flera tillstånd och är listat på Nasdaq First North. Vår verksamhet är därmed under full insyn och kontroll.