Automatiska överföringar är en ny funktion som gör att du kan aktivera automatiska överföringar av oinvesterat kapital mellan dina depåer på plattformen.

Om du vill kan föra över kapital från flera depåer till en. Överföringarna mellan de valda depåerna kommer att utföras en gång om dagen.

Följ dessa enkla steg för att ställa in de automatiska överföringarna:

  1. Logga in på ditt konto.
  2. Gå till "Överföringar" → "Automatisk överföring". 
  3. Fyll i formuläret för att aktivera en automatisk överföring av oinvesterat kapital till en annan depå:

Notera att om du aktiverar automatisk överföring från en aktiv depå där strategin är igång, kan ditt kapital hinna placeras i nya krediter innan det når den önskade depån.