Du som investerar på SaveLend betalar skatt på intjänad ränta. Mot bakgrund av Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) dom 2021-05-10 mål nr 3195-20 betalar du numera skatt på intjänad ränta efter vår serviceavgift.

Denna ändringen är retroaktiv och innebär att du har möjlighet att ompröva tidigare deklarationer.