Du har möjlighet att välja att inte aktivera fasträntekonto fram till en (1) bankdag innan aktiveringsdagen genom att välja att ta ut tillgängliga medel från transferdepån.

Du kan inte göra några ändringar när det gäller belopp och löptid (antal månader).

Läs mer i våra Användarvillkor för automatiska investeringar.