Vårt bonussystem gäller INTE för SaveLend Fast. Bonusstegen gäller endast kapital i våra strategier.