Du kan inte se vilka krediter pengarna i SaveLend Fast investeras i, men SaveLend säkerställer att du får 6  % i fast avkastning på ditt sparade kapital. Villkoren för SaveLend Fast är inkluderade i våra vanliga villkor som du godkänner när du skapar ett konto.

När löptiden för SaveLend Fast har löpt ut efter antingen 12 månader eller 24 månader betalas räntan ut inom fem bankdagar till transferdepån. Du kan antingen ta ut dina pengar, investera dem på nytt i ett Fasträntekonto eller överföra dem till en strategidepå.