Enklaste är att flytta över pengarna till rätt depå (Projekt):

Överföringar → Mellan depåer → Överför mellan depåer → Från depå/Till Depå (Projekt)

Notera! Det är viktigt att göra detta omgående så att inte ditt kapital hinner investeras i andra krediter av vår ränterobot.