Med SaveLend Fast binder du in dina pengar i 12 eller 24 månader, du väljer själv. När bindningstiden löpt ut kommer ditt placerade kapital plus ränta att betalas ut till din transferdepå. Denna depå är inte kopplad till någon strategi vilket betyder att kapital som ligger där inte investeras automatiskt.

Transferdepån har två syften:

  1. Att tillfälligt lagra det kapital som ska placeras på ditt fasträntekonto.
  2. Att efter löptidens slut ta emot och lagra ditt placerade kapital samt intjänad räntan tills du bestämmer dig för vad du ska göra med dina pengar.

Du kan från transferdepån ta ut dina pengar på en gång, återinvestera dem på ett nytt fasträntekonto eller överföra dem till en depå med aktiv strategi för automatisk investering.