I samband med att du öppnar ditt första fasträntekonto skapar vi automatiskt en transferdepå åt dig. Denna depå kommer att användas för att tillfälligt lagra det kapital som ska placeras på ditt fasträntekonto.

Det är även hit du får dina pengar utbetalda när perioden för SaveLend Fast har löpt ut. Du kan då antingen ta ut dem eller investera på nytt i ett fasträntekonto eller överföra dem till en strategidepå.

Du har möjlighet att välja att inte aktivera fasträntekonto fram till en (1) bankdag innan aktiveringsdagen genom att välja att ta ut tillgängliga medel från transferdepån.

Du kan också sätta igång ett månadssparande till din transferdepå. Dessa pengar kommer att ligga kvar oinvesterade tills SaveLend Fast aktiveras.