Investering i SaveLends projekt sker under gräsrotsfinansiering regelverket. För att följa de EU-reglerna kring gräsrotsfinansiering är SaveLend skyldig att säkerställa att alla som deltar i gräsrotsfinansiering har vissa kunskaper inom det, därför måste du genomföra ett lämplighetstest innan du börjar investera i projekt. Frågorna är framtagna utifrån EU:s krav på vilken information vi måste få in.

Testet är endast i informationssyfte och efter att man har passat det kan du börja investera. Men du borde alltid tänka på att en investering i ett projekt omfattar risken för att hela det investerade kapitalet går förlorat. Projektfinansiering kan därför vara olämplig för vissa investerare.