Om du har gjort enligt instruktionerna så har projektet blivit övertecknat och att du anmälde ditt intresse efter att projektet blev fulltecknat. Blir ett projekt övertecknat är det de som har anmält intresse först och har likvida medel på rätt depå som får tilldelning.