Det kostar inget att ha ett konto hos Savelend, däremot tar vi en avgift om 5 - 10 % på all intjänad ränta - vi tjänar alltså pengar när du tjänar pengar. Avgiften är beroende på vilken nivå du är på bonussystemet.

När det gäller Andrahandsmarknaden tar vi ut en avgift om 5 % vid försäljning med undantag för speciella villkor för sparstrategin Balanserad. Här har du rätt att efter varje tolvmånadersperiod avgiftsfritt sälja av investeringar upp till sammanlagt 50 000 kr.