Det kostar inget att ha ett konto hos SaveLend, däremot tar vi en avgift om 5 - 10 % på all intjänad ränta - vi tjänar alltså pengar när du tjänar pengar. Avgiften är beroende på vilken nivå du är på bonussystemet.

När det gäller Andrahandsmarknaden tar vi ut en avgift om 5 % vid försäljning med undantag för speciella villkor för sparstrategin Balanserad och din bonusnivå. Här har du rätt att efter varje tolvmånadersperiod avgiftsfritt sälja av investeringar upp till sammanlagt 50 000 kr.