SBL Finans AB (publ) som är ett konsumentkreditinstitut och leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i SaveLend alltid genomför en noggrann kreditanalys både av låntagaren och det specifika projektet innan något lån förmedlas, oavsett om det rör sig om projektfinansiering eller andra former av lån. Vid projektfinansiering kommer SBL Finans AB dessutom att tillhandahålla omfattande dokumentation och material.

Detta ger dig som potentiell långivare möjligheten att självständigt genomföra en noggrann analys av projektet. Målet är att säkerställa att det föreslagna lånet är i överensstämmelse med din individuella risktolerans och investeringsstrategi.