SaveLend Fast är ett fasträntekonto med ränta på 6 % och bindningstid på 12 eller 24 månader. Lägsta insättning för att spara i SaveLend Fast är 10 000 kronor och högsta insättning är 2 000 000 kronor. I dagsläget kan du endast spara i SEK.

Du kan skapa konton med fast ränta i 12 eller 24 månader, dock högst ett konto per löptid för varje period.

Notera att antalet konton per månad är begränsat, därav presenteras startdatum för flera månader på en gång.

När ett konto är fulltecknat kommer det att stå "Fulltecknat" och det kommer inte att vara möjligt att välja det kontot.

I samband med ditt första fasträntekonto skapar vi automatiskt en transferdepå åt dig. Denna depå kommer att användas för att tillfälligt lagra det kapital som ska placeras på ditt fasträntekonto.

När löptiden för SaveLend Fast har löpt ut efter antingen 12 eller 24 månader betalas ditt kapital och intjänade ränta ut inom fem bankdagar till transferdepån. Du kan antingen ta ut dem eller investera på nytt i ett Fasträntekonto eller överföra dem till en strategidepå.

Hur startar jag SaveLend Fast konto som befintlig investerare?

Om du redan har ett konto hos SaveLend med aktiv sparstrategi kan du komma igång med SaveLend Fast genom att:

1). Klicka på “Skapa nytt konto” under “SaveLend Fast” på “Depåöversikt”-sida:

2). Välj belopp, period (löptid) och startdatum och klicka på “Fortsätt”:

Hur startar jag SaveLend Fast konto som ny investerare?

1). För att börja spara med SaveLend Fast, skapa ett konto här och välj sedan SaveLend Fast - Fasträntekonto enligt nedan:

2). Skrolla ner och klicka på knappen “Välj “SaveLend Fast”. 

3). Sedan kan du välja belopp, period (löptid) och startdatum och klicka på “Fortsätt”:

4). Slutför din onboarding genom att fylla i telefonnummer och kundkännedomsinformation.

5). Sista steget för att förbereda ditt Fasträntekonto är att göra insättning till transferdepån som skapats åt dig.

Hur gör jag en insättning till fasträntekonto?

För att säkerställa aktiveringen av ditt konto på det valda startdatumet måste du överföra det valda beloppet till transferdepån.

1) Klicka på “Gör en insättning” och välj “Fasträntekonto” så förs beloppet över till transferdepån. Du kan välja att föra över pengarna via Swish, Trustly, banköverföring eller mellan dina depåer (gäller bara befintliga kunder). Dina pengar kommer därefter att dyka upp i transferdepån enligt nedan:

Notera att det tar 1–2 bankdagar innan pengarna syns på transferdepån om du väljer att göra insättning med banköverföring.

Du har möjlighet att välja att inte aktivera fasträntekonto fram till en (1) bankdag innan aktiveringsdagen genom att välja att ta ut tillgängliga medel från transferdepån.

Notera att du inte kan göra några ändringar när det gäller belopp och period (löptid). Om du skulle vilja ändra beloppet, kontakta vår kundtjänst.

Hur beräknas ränta för SaveLend Fast?

Du kan inte se i vilka krediter pengarna i SaveLend Fast investeras i men SaveLend säkerställer att det ger fast 6 % ränta när löptiden löper ut. Villkoren för SaveLend Fast är inkluderade i våra vanliga villkor för automatiska investeringar som du godkänner när du skapar ett konto.

Vilka är riskerna med SaveLend Fast?

SaveLend Fast är inte ett sparkonto, och pengar du investerar i SaveLend Fast utgör inte inlåning. Därmed gäller inte den statliga insättningsgarantin för SaveLend Fast. Skulle SaveLend mot förmodan hamna på obestånd finns dock ett skydd för ditt kapital (läs mer om kapitalskydd).

Syftet med produkten är att du som sparar i SaveLend Fast ska veta vad du får. När du sparar med SaveLend Fast investeras kapitalet i krediter likt övriga investeringsprodukter på SaveLends sparplattform. Skillnaden för fasträntekontot är en form av vinstdelning för att du ska få en fast avkastning om 6 % på 12 månader. Skulle portföljen leverera en avkastning under 6 % skjuter SaveLend till kapital för att avkastningen ska nå upp till 6 %. Skulle portföljen istället avkasta över 6 %, behåller SaveLend den överskjutande delen.