Projektfinansiering på SaveLends plattform erbjuder möjligheten att investera i olika typer av projekt såsom förvaltnings- och fastighetsprojekt eller företagskrediter. Du kan investera i projekt separat eller i samband med vanliga krediter på plattformen. 

Villkoren såsom löptid, minsta investering, avgifter, amorterings- och ränteutbetalningstakt för respektive projekt varierar och framgår i projektbeskrivningen.

Hur investerar jag i projekt?

  1. Utforska tillgängliga projekt.

I början av din investeringsresa kan du utforska de tillgängliga projekten som finns på SaveLend plattformen eller på vår hemsida. Dessa projekt kan vara inom olika sektorer och ha olika mål. Du kan lära dig mer om varje projekt och dess detaljer innan du tar ditt investeringsbeslut.

  1. Reservera det önskade beloppet.

När du hittar ett projekt som intresserar dig, har du möjlighet att reservera beloppet som du vill investera. Du får 4-dagars betänketid för varje projekt från tillfället reservationen görs. Det betyder att du kan återkalla din reservation under betänketiden. Detta ger dig också tid att fylla på din depå med medel för reservationen. Efter betänketiden passerat blir din reservation bindande.

Du har möjlighet att avbryta reservationen under betänketiden och reservera igen med ett nytt belopp. Men detta kommer att medföra ny 4-dagars betänketid.

  1. Sätt in pengar för din investering i projektet.

Efter att du har reserverat beloppet för ditt valda projekt, är det dags att sätta in dina investeringsmedel på en depå som är dedikerad till projekt. Vi skapar automatiskt en särskild projektdepå åt dig i samband med den första reservationen. Den depån har ingen automatisk sparstrategi utan är depån där dina investeringar i projektfinansiering finns.

  1. Få tilldelning.

När projektet blir finansierat, tilldelas kreditandelar till investerares depåer. Tilldelning sker enligt först till kvarn-principen. Därför det är viktigt att ha tillräckligt kapital på din “Projektfinansiering"-depå för att möjliggöra din investering. Notera även att din investering kan bli mindre än ditt valda belopp om projektet är övertecknat.

Om du får tilldelning kommer din kreditandel att vara synlig på din Innehavssida kort efter det att finansieringsrundan för projektet avslutats.

  1. Följ upp projektets utveckling.

När en investering har genomförts har du möjlighet att följa projektets utveckling via plattformen. Det inkluderar att hålla dig informerad om projektets utveckling och resultat. Vi uppdaterar informationen om projekten löpande.

Alla väsentliga förändringar kommuniceras dessutom via e-post.

  1. Få avkastning.

Beroende på ditt projekts typ och löptid kan du förvänta dig att få avkastning på din investering när projektet når sitt slut eller under angiven avkastningsperiod. Detta är belöningen för din investering och kan bidra till att uppfylla dina finansiella mål.

Eftersom projektdepån har ingen aktiv sparstrategi kommer din avkastning inte att investeras automatiskt i andra krediter. Men du kan använda funktionen för automatiska överföringar mellan depåer för att återinvestera din avkastning och ta del av ränta-på-ränta effekten.